Met TOOL werkt iedereen op dezelfde manier in eenzelfde database, op het individueel ingestelde gebruikersniveau.  

 Werkoverdracht en vervanging bij afwezigheid wordt routine!

• U creëert

snel een eigen online CLOUD-database met signaleringsysteem rondom uw personeel, voertuigen, materieel en facilitaire zaken.

• U overziet

in 1 schermopslag alle ingestelde relevante, kritische en gewenste informatie.

• U wordt gesignaleerd 

als ingestelde verloopdata (datum, km-stand, uren, etc) bijna bereikt zijn

• U bent geïnformeerd 

via de signalen van medewerkers (meldingen, ideeën en verzoeken)

• U analyseert

en optimaliseert; functioneren, inzetbaarheid, responstijden, prioriteitsstelling, processen, kosten, personeelsbenutting, vloot, materieel en faciliteiten. 

• U certificeert 

en continueert, certificeringen zoals; ISO, VCA, HACCP.

• U neemt afscheid

van – inefficiëntie, diversiteit in verwerking van data, meldingen, ideeën en werkwijzen en gegevensbestanden.