TOOL | 4 Modules | 15 Combinaties | Tarieven

Naast het standaard pakket (de BASIS module), biedt TOOL vier onafhankelijk van elkaar te gebruiken modules. Een groot voordeel hiervan is de mogelijkheid van onderlinge data uitwisseling.

Module

Inhoud

Onderdelen

P

Personeel

dossier opbouw, flexibiliteit, human capital, persoonlijke uitrusting, overzicht functioneren 

V

Voertuigen

beheer + bewaking wagenpark, vloot, technische details, uitrusting en inrichting voertuig, analyses 

F

Facilitair

beheer + bewaking vestigingen, hun inrichting, installaties, uitrusting en contracten 3de partijen 

M

Materieel

beheer + bewaking materieel, gereedschap, toebehoren, analyses, uitleenmagazijn i.o. 


Combinaties

Compleet TOOL pakket bestaat uit; BASIS + PVFM.

Verder zijn er 14 combinaties mogelijk waarin de TOOL-modules samen gebruikt kunnen worden. De keuze is aan U!

  • 1 enkele module, P – V – F – M
  • 2 modules: PF – PV – VF – PM – FM – VM
  • 3 modules: PVF – PVM – PFM – VFM

Combinaties maakt informatie uitwisseling tussen modules mogelijk en versterkt  analyse mogelijkheden. Tevens gaat het abonnementstarief per module omlaag.

TOOL start tarief is, 50 €/mnd. Zie onze tarieven, hieronder.