Basis Module

Iedere TOOL.NU module wordt geleverd met het hierna beschreven standaard pakket, de Basis Module, die de volgende functies invult;

Bewaking
Standaard bewaakt iedere module de door u zelf ingevoerde kritische operationele vervaldata. Veel voorkomende keuring- en inspectienamen en begrippen die van toepassing zijn op de module die u kiest, zijn reeds vooraf ingevoerd. Afhankelijk van module worden uren- of km-standen en datums bewaakt. Een signalering op ieder gewenst medium, zoals smartphone, tablet etc. verzorgt de automatische bewaking. Ook hier weer bepaalt u wat, wanneer en aan wie.

Gebruikers info
Al uw medewerkers kunnen toegang tot een module gegeven worden, met hun eigen gebruikersrechten en eventuele vestiging. De administrator, is de persoon die volledige toegang tot de module krijgt. Dit is diegene in de organisatie die gebruikers kan aanmaken en hen rechten kan toekennen, binnen de modules, Deze administrator heeft ook inzage waneer een gebruiker ingelogged is geweest en welke acties er door deze gebruiker in de module doorgevoerd zijn.

Registratie
Alle acties die door de gebruikers ingevoerd of doorgevoerd zijn, worden in het programma opgeslagen. Ook de informatie van een melding wordt vastgelegd. Afzender, aan wie, datum, tijd, inhoud. De verdere afhandeling, door wie wanneer, welke acties.Ook dit wordt geregistreerd en kan alleen door de bevoegde persoon, de adminstrator, ingezien worden. Aan de hand van deze informatie kunnen analyses ingevuld worden. Analyses zoals hoelang meldingen blijven liggen voordat ze opgepakt worden en of de juiste prioriteit aan de melding gegeven wordt.

Melding mogelijkheid
Medewerkers die hier toestemming voor hebben gekregen, kunnen binnen uw TOOL-domein, veilig, diverse soorten meldingen sturen. Meldingen zoals; storingen, ongewenste situaties, schades, ziekte, ideeën, verzoeken enz, Het soort melding dat verstuurt kan worden is direct afhankelijk van de geinstalleerde module. 

Het doen van meldingen is beveiligd via de https verbinding, die de data uitwisseling met uw tool domein verzorgt.Melden kan vanuit ieder gewenst (mobiel)-medium, naar de vooraf bepaalde manager. De melder ontvangt na verzending een bevestiging en een kopie van zijn melding.

Plannen
Binnen iedere module kunt u snel en overzichtelijk plannen, Los van uw werkplek. Dit plannen en inspelen op recent veranderde situaties, kan 24u – 7 dagen per week, online.

Back-up
Iedere module biedt u de mogelijkheid back-ups van al uw data in die module te maken, Dit kan in een pdf, TAR en Excel bestand. IQS-TOOL verzorgt iedere dag een back up van uw data. Deze back-ups gaan tot 14 dagen terug in de tijd. Indien u dit wenst kan ieder bestand uit deze back-up weer teruggezet worden.   

buying-clocks-online-colour-swatch
fundament hol
BASIS
gallery-cover_2.jpg