Module Voertuigen

De Voertuigen module wordt zoals iedere module, inclusief het standaard pakket geleverd. Deze module maakt het mogelijk voor ieder voertuig en erbij behorende componenten, een digitaal logboek in te richten. Denk hierbij aan; kraan, koelmotor, laadklep, tachograaf, brandblussers, speciale inrichting, vignetten etc.

Met dit digitale logboek kan de chauffeur, monteur, planner, etc. (ieder met zijn ingestelde bevoegdheden) on-line via deze module de volgende details inzien, aanpassen en bewaken;

 • km-standen en vervaldatums voor diverse keuringen, inspecties, garanties en onderhoud, voor uw complete wagenpark en haar componenten
 • keuringen, inspecties, onderhoud plannen,  
 • planning inzien 
 • technische gegevens van een voertuig of component ervan, inzien
 • meldingen van personeel over een voertuig of component en genomen actie(s), volgen
 • informatie inzien mbt. tijdelijke reparaties of noodreparaties
 • terugkoppeling invullen, op verzoek vanuit de werkplaats of planning
 • werk, snel en sluitend overdragen (tussen chauffeurs, planners)
 • uitgevoerd onderhoud inzien en monitoren
 • garantie termijnen en onderhoudscontracten bewaken
 • schadeafwikkeling volgen
 • vloot analyses verrichten mbt. onderhoud, correct gebruik, kosten, inzetbaarheid, soort storingen, etc.
 • voertuig beheer uitvoeren (ook van voertuigen die tijdelijk geschorst zijn)
 • digitaal paspoort (logboek) voertuig meeleveren bij vervanging
 • per filiaal in te richten
 • in 1 “scherm-opslag” zien wat er moet gebeuren. (per filiaal of alle vestigingen, afhankelijk van uw bevoegdheid)