Module Materieel

Naast het standaard pakket dat met iedere module mee geleverd wordt, maakt de Materieel module het mogelijk om ieder stuk gereedschap of apperatuur te registreren, de vereiste keuringen te administreren en uitleen ervan te bewaken. Storingen en uitval, garanties en herstelkosten kunnen eenvoudig gemonitord worden en uiteindelijk kan het best passende gereedschap of (hulp)-apperatuur voor het onderliggende werk, (uit)gekozen worden.

De Materieel module biedt de volgende functies voor een uitleenmagazijn beheerder, werkplanner, uitvoerend personeel, en afhankelijk van de ingestelde bevoegdheden, om;

 • Keuringen & Onderhoud te bewaken en registreren
 • Technische data, info  te presenteren en bij te houden
 • Onderhoudscontracten op te stellen, administreren en evalueren
 • Toebehoren te bewaken
 • Werkorders op te stellen en te administreren
 • Bewaking en adminstratie van, verlies, schade in te vullen
 • Analyses uit te voeren
 • Uitleenmagazijn in te richten
 • Digitaal paspoort/logboek voor ieder stuk gereedschap in te richten
 • Historie, betrouwbaarheid analyses uit te voeren
 • Schade en verliestoewijzing te administreren, samen met de Personeel – module
 • Garantie termijnen en onderhoudscontracten te bewaken
 • Schadeafwikkeling volgen
 • Historie (digitaal paspoort) van gereedschap, kan bij vervanging aan nieuwe eigenaar meegeleverd worden
viktor-kern-65655